vahapsandalyeakseuarlogo

De??erli M?¼??terimiz,

2013 Y?±l?±nda faaliyete ba??layan firmam?±z her ge?§en y?±l yapt?±???± yat?±r?±mlarla b?¼y?¼me yolunda h?±zl?± ve emin ad?±mlarla ilerlemektedir. B?¼y?¼menin sadece maddi yat?±r?±mlarla de??il, m?¼??teri memnuniyetini temin ederek t?¼keticinin firmam?±za olan g?¼venini artt?±rmak ve bunun neticesinde geni?? bir kitlenin be??enisini kazanabilmek anlam?±na geldi??i d?¼???¼ncesine sahiptir.

?œr?¼nlerini devaml?± g?¼ncel ve trende uygun olarak ?¶zenle se?§en firmam?±z temiz, d?¼zg?¼n bir te??hir anlay?±???± ile ma??azalar?±nda bol ?§e??itle ve anla???±labilir bir sunum ile de internet ma??azas?±nda siz de??erli m?¼??terilerini a???±rlamaktan gurur duyar.

Vizyonumuz

  • ?œr?¼n ?§e??itlili??ini artt?±rmak,
  • Hizmet a???±n?± geli??tirmek,
  • Kaliteyi ucuza mal etmek ve sizlere sunmak,
  • Sekt?¶rde ?¶nc?¼ firma olmak,

Misyonumuz

  • Y?¼ksek standartl?±, kaliteli hizmet vererek m?¼??teri memnuniyetini en ?¼st d?¼zeye ?§?±kartmak,
  • M?¼??terilerimizin zaman?±na ve haklar?±na sayg?± duymak,
  • ?°nsanl?±??a, ?§evreye ve evrensel de??erlere olan sorumluluklar?±m?±z?± yerine getirmek,
  • M?¼??terilerimizin ?¼retim kalitelerini en ?¼st d?¼zeyde tutmas?±n?± sa??lamak…